Varmt välkommen till
musikförskolor Ålle - Bålle!!!


Lustfylld pedagogik  *  Musik  *  Glädje  *  Upplevelse  *  Skapande  *  Kreativitet
 
Lekande lärande  *  Lärorikt utforskande av omvärlden *  Gott bemötande
 

Alla barn är musikaliska och musik är glädje! Musik stimulerar även barns språk, kreativitet utveckling och lärande. Därför har våra förskolor musikinriktning. Detta innebär att musiken  går som en röd tråd genom hela dagen på förskolan utifrån barnens egna önskningar och lärarledd planerad verksamhet. Sånger, rytmik, dans, instrumentspel och impravisationer, dramalek och musiksagor,  tillverkning av egna rytminstrument är dagliga aktiviteter hos oss.
 
Vi har en genomtänkt pedagogik som följer Läroplan för förskolan och ägnar mycket tid åt språket, skapande aktiviteter, matematik, naturvetenskap, utevistelse. Och så leker vi förstås, så mycket vi bara kan och vill!
 
Vi  prioriterar att arbeta i  små barngrupper för att kunna vara nära barnen, lyssna in, följa och utmana dem i deras lärande, ge varje barn extra mycket värme och den uppmärksamhet barnet behöver. Hos oss  finns det alltid en famn att krypa upp i.
 
Vi tillgodoser barns behov i nära samarbete med föräldrar och tillmötesgår alla föräldrars önskningar så långt som möjligt.
 
Våra musikförskolor är inrymda i  luftiga,  nyrenoverade och charmiga lokaler med  fantasieggande och inspirerande miljö som erbjuder  barnen möjligheter  för olika  lekar, aktiviteter, skapande och utforskande. Vår verksamhet  präglas av hemkänsla, lugn och ro, glädje, trygghet, värme och kärleksfulla pedagoger där varje barn blir  respekterad för sin unika personlighet. 


Våra enheter:

 

Musikförskolan                           Musikförskolan                              Pedagogisk omsorg 

i Västerås                                     i Hallstahammar                                   i Hallstahammar                       
Besökadress: Svalgången 1,                        Besökadress: Surbrunnsvägen 8 E,                 Besökadress: Nibblegatan 23,                              Västerås.                                                      Hallstahammar.                                               Hallstahammar.

Telefon:         076 2306084.                         Telefon:        0220 717171.                             Telefon:         073 6849593.
 

                                                                  Öppettider:
 

Musikförskolor har öppet  mellan kl. 06.30 och kl. 18.30.
 
För de familjer som har särskilda skäl kan vi utöka verksamhet från klockan 05.45 till klockan 19.30.
 
Musikförskolor har öppet hela sommaren för de barn som  har behov av omsorg.
 
Vi har fyra  kompetensutvecklingsdagar  per läsår för att pedagoger ska kunna fortbilda sig  och planera verksamheten. Verksamheter är stängda under dessa dagar. Information om vilka dagar verksamheterna håller stängt meddelas i god tid. Vid behov av omsorg även en stängd dag kan vi ordna en alternativ lösning för föräldrar och barn.

Varmt välkommen till oss!


Lyssna till musiken
 

Text: Mecka Lind
Musik: Ewa Johanson Kristeberg

Lyssna till musiken, hör hur den blir din.
Kommer till ditt öra, kryper sakta in.
Smyger runt i kroppen, ner i varje tå,
upp i alla fingrarna, ut i minsta vrå.
 
Snart är den i stjärten; svansa, dansa på!
Sen är den i hjärtat; dunkar, trummar så.
Lyssna till musiken; musiken, det är du.
Dansa, dansa, dansa! Du är dansen nu!