Praktisk information


Öppettider

Musikförskolor och den pedagogiska omsorgen har öppet 06.30 - 18.30.


Kompetensutvecklingsdagar

Vi har fyra  kompetensutvecklingsdagar per läsår för pedagoger. Verksamheter är stängda under dessa dagar. Information om vilka dagar verksamheterna håller stängt meddelas i god tid. Vid behov av omsorg även en stängd dag kan vi ordna en alternativ lösning för föräldrar och barn.


Sommar

Musikförskolor har öppet hela sommaren för de barn som  har behov av omsorg.


Frånvaro- och friskanmälan

Vid sjukdom eller ledighet kontakta respektive musikförskolan.  Meddela även verksamheten  dagen innan att barnet kommer tillbaka.

Musikförskolans telefon i Hallstahammar: 0220 717171.
Musikförskolans telefon i Västerås: 076 2306084


För dig som är föräldraledig
Om du är föräldraledig har du rätt till 15 timmar per vecka. Barnets  vistelsetid  anpassas efter  föräldrarnas behov och önskemål.

För dig som är arbetslös i Hallstahammar
Om du är arbetslös  har ditt barn rätt att vara i förskolan upp till 15 timmar per vecka. Barnets  vistelsetid  anpassas efter  föräldrarnas behov och önskemål.

För dig som är arbetslös i Västerås
Om du är arbetslös  har du rätt till 20 timmar per vecka.
Barnets  vistelsetid  anpassas efter  föräldrarnas behov och önskemål.


Allmän avgiftsfri förskola

Alla 3 -5 - åringar erbjuds allmän avgiftsfri förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är ingen särskild form av verksamhet utan bedrivs inom den vanliga verksamheten i förskolan och utgår från Läroplan för förskolan. Det är frivilligt för föräldrarna att låta barnen delta i verksamheten. Den allmänna förskolan kan kombineras med placering i familjedaghem.


Allmänn  förskola gäller 15 timmar per vecka och pågår mellan klockan 08.30 till klockan 11.30 måndagar till och med fredagar. Den  omfattar 525 timmar per läsår, följer grundskolans läsårstider och erbjuds inte under loven. 

Om ditt barn redan har plats i förskola behöver du inte göra en särskild ansökan till allmän förskola. Du får automatiskt den lägre avgiften från höstterminen det år barnet fyller tre år. Avgiften blir då reducerad under terminerna. 


Försäkring
Alla barn i musikförskolor Ålle-Bålle är olycksfallsförsäkrade hos Länsförsäkringar Bergslagen.

Avgifter för barnomsorg

Avgiften är densamma i kommunal och fristående förskola.

Hallstahammars kommun och Västerås stad tillämpar maxtaxa.  Detta  innebär att det finns en maxgräns för hur mycket du ska betala i avgift per månad. Inkomsttaket för maxtaxa 2019 är  47 490 kronor per månad före skatt och baseras på hushållets sammanlagda inkomster. Det betyder att om hushållets inkomst före skatt överstiger 47 490 kronor per månad betalar du maxtaxa för de barn som går i förskola.

Är hushållets sammanlagda inkomst före skatt lägre än 17 000 kronor per månad betalar du ingen avgift alls.

Avgiften för barnomsorg gäller från och med första inskolningsdagen och betalas i efterskott varje månad. Du måste betala avgiften även om barnet är hemma för sjukdom eller ni har semester.

OBS!
Du betalar avgiften för barnomsorg i Västeros  till Västerås stad även om ditt barn har fristående förskola. 

Du betalar avgiften för barnomsorg i Hallstahammar till musikförskolan Ålle-Bålle i Hallstahammar. 

För mer information se : www.hallstahammar.se
                                        www.vasteras.se
                                   


 

En dag på Ålle - Bålle


Kl. 06:30  Vi öppnar.

Kl. 07:30 - 08:30  Frukostbuffé. 

Kl. 9:00 - 10:00  Musikamling med fruktstund. 

Kl. 10:00  Varierande  aktiviteter och utevistelse.

Kl. 11:15  Blöjbyte på de minsta och handtvätt för alla.

Kl. 11:30  Lunch.

Kl. 12:30  Sov- och vilostund. De små barnen sover och
                 de andra lyssnar på en saga.

Kl. 14:00  Musikgymnastik.

Kl. 14.30 - 15:15  Mellanmål.

Kl. 15:15. Fri lek, varierande aktiviteter, bokläsning.

Kl. 17:00  Middag.

Kl. 17:.45  Lugna lekar, skapande aktiviteter, bokläsning. .
Kl.18.30 Vi stänger för dagen.
 
Vi vill   att barnen längtar  till nästa dag på musikförskolan.

 

Nu är det slut för dagen
 
Text: K.Gren & B.Nilsson
 
Nu är det slut för dagen,
nu går vi alla hem.
Nu är det slut för dagen,
men snart får vi ses igen!


En vecka på Ålle-Bålle
 

Måndag   Musik,  drama, skapande.

Tisdag      Lilla Einstein (naturvetenskap, teknik).

Onsdag     Matematik, mattedans, rytmik.

Torsdag    Utflykt.

Fredag     Musikskoj,dans, orkesterspel, fredagsmys.

 

Nu tar vi lite helg men vi ses igen på måndag!


Det händer i december
 
  • Biblioteksbesök.
  • Musik: traditionella barnsnger, improisation och orkesterspel.
  • Bild- och formskapande: Julpyssel.
  • Matematik: Tal och siffror; klassificering, urskiljande av olika former  mönster.  
  • Naturvetenskap: Vinter i Sverige. 
  • Teknik: Vattenexperiment inomhus .