Synpunkter eller klagomål

Bakom varje klagomål finns ett önskemål.
 

Vi vill att våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns hos oss. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet.
 

De olika alternativen om vart du kan vända dig

Den snabbaste vägen
Den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med den ansvariga pedagogen eller andra berörda pedagoger i verksamheten. Vi uppmuntrar till att synpunkter eller klagomål tas upp direkt med den det berör. Du kan ringa eller komma till verksamheten för att diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål. Prata med pedagoger först!

I andra hand
Om du efter kontakt med pedagoger fortfarande har klagomål kontakta då förskolechefen som tar emot ditt klagomål.  Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den person problemet berör.  Inom 7 dagar gör vi uppföljning.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Om du inte känner dig nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen i respektive kommun. Västerås stad och Hallstahammars kommun  har tillsynsansvar över fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Det betyder att ditt klagomål blir en anmälan av musikförskolan eller pedagogisk omsorg och att barn- och utbildnigsförvaltningen då kommer att utreda ärendet. Du kan ringa, skicka brev eller skicka dina synpunkter via e-post.

Anonymitet
Du kan välja att vara anonym men då kan ditt klagomål bli svårare att utreda och  du får inte heller något utredningsbesked. Tänk på att inte fylla i några personuppgifter i formuläret om du vill vara anonym. Om du skickar in klagomålet via e-post, tänk på att din e-postadress kan innehålla ditt namn.

Vad händer sen?
I utredningen kontaktas den som ansvarar för musikförskolor och  pedagogisk omsorg Ålle-Bålle, den så kallade huvudmannen. Den information som huvudmannen lämnar till barn- och utbildningsförvaltningen kan i vissa fall du få läsa och lämna synpunkter på. Det finns särskilda sekretessbestämmelser som gör att du inte alltid kan ta del av hela utredningen. Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut som kan innehålla krav på att verksamheten måste vidta åtgärder för komma till rätta med bristerna.

Om du ändå inte är nöjd

I fjärde hand kan du vända dig till statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor:
  • Skolinspektionen - hanterar många typer av ärenden t.ex anmälningar p.g.a kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
  • Barn och elevombudet- ett barn som är kränkt och inte får hjälp från sin förskola kan göra en anmälan till Beo.
  • Diskrimineringsombudsmannen - hit anmäler man diskriminering exempelvis på grund av etnisk härkomst,  funktionsnedsättning m.m.
  • Arbetsmiljöverket - om du inte är nöjd med hur våra verksamheter har hanterat  dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.