Det kompetenta barnet

Barn är enastående varelser och det är vi som ska försöka efterlikna dem
och inte tvärtom.

(Lone Dybkjær föddes 1940 - dansk miljöminister.)
 

Tack vare varierande, roliga och spännande aktiviteter
är ingen dag den andra lik i vår verksamhet.

 

Den lärande leken


Allt är möjligt i leken!

Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. I leken erövrar barn förståelse för sin omvärld och sig själv. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor. I leken utvecklas hela barns  personlighet:

 • Socialt i samspel med andra.
 • Emotionellt och känslomässigt då de lär sig att förstå sina egna och andras känslor.
 • Intellektuellt då de tolkar världen och gör den begriplig.
 • Fysiskt då de hoppar, springer och klättrar i leken. 


Genom leken lär sig barnet att:

 • Bearbeta sina tankar och känslor, både positiva erfarenheter men även sådant som kan vara svårt.
 • Kommunicera, lyssna på andra och komma överens.
 • Pröva olika tankemodeller och ta initiativ.
 • Dela med sig, turas om och acceptera varandra. 
 • Hantera konflikter, kompromissa  och lösa problem.
 • Ta hänsyn till andra.
 • Visa inlevelse och empati.

Allt detta är mycket viktigt för ett framtida vuxenliv.

De viktigaste förutsättningarna för lek är tid, utrymme och trygghet. Våra barn kan leka i en inspirerande och tillåtande miljö med många pedagogiska leksaker och varierande lekmaterial som tilltalar, stimulerar fantasin och  kan användas på ett kreativt sätt. 


Vi pedagoger är alltid närvarande och tillgängliga i barnens lek  för att skapa trygghet, hjälpa barnen att komma tillrätta i leken, erbjuda rätt lekmaterial som  behövs i leken, upmuntra och agera som en bra förebild för barnen. 

Rörelse, rytmik och dans


Barn upplever musik med hela sin kropp och kroppen är musikens naturliga instrument som har en naturlig  koppling till rytm och  rörelser. I rytmen finns nyckeln till mycket annat – språk, matematik och förståelse för begrepp som tid, kraft och rum. Rörelse, rytm och dans förenar känsla, intellekt och kropp.Men det viktigaste är att uppleva och  förenas i glädjen över att få klappa,stampa,  trumma,  spela rytminstrument och röra sig  i takt tillsammans! 
 

Rörelse, rytmik  och dans  utvecklar:

Motoriken,  koordinationsförmåga, balans och stärker muskulaturen. 
 • Rums- kropps- och tidsuppfattning. 
 • Förmåga till samspel med andra.
 • Inlärningsförmåga.
 • Känslor.
 • Förståelsen för eget och andras uttryck.
 • Kreativitet, fantasin och skapande fförmåga.
 • Självkänsla. 

Alla kan dansa!

Så gör vi:

 • Utforskar kropps möjligheter i skapande dans med  imitation och  improvisation. Vi gör olika rörelser som ofta inspirerats av olika djurr och fåglar eller vardagliga situationer, t.ex. stryka kläder, köra bil, boxas, simma och mycket annat. 
 • Vi provar på olika dansstilar/dansmix: balett, disco, afrikansk dans, breakdance, olika folkdanser runt om i världen  och många andra roliga rörelse- och danslekar.  
 • Mattedans som hjälper barnen lära sig matematik genom kroppen. Vi dansar siffror, olikageometriska former och  matematiska begrepp som t.ex. stor - liten, större - mindre, tungt-lätt, plus-minus m.m. 

Per Sjuspring
 
Holländsk melodi
 

           Har du aldrig sett Per Sjuspring dansa?
          Har du aldrig sett Per Sjuspring dansa?
                   Du tror han inte dansa kan,
            Men han dansar som en adelsman
              Och det var ett! Och det var två!

                                Drama 
Det finns många anledningar att ebjuda lek för barnen:
 • Vi  har roligt tillsammans och kämmer gemenskap och samhörighet.
 • Barnen få utrymme för egen fantasi och kreativitet.
 • Barnen kan uttrycka sig med kroppen.
 • Barnen tränar sin samarbetsfömåga.
 • Dramalek utvecklar barnens språk och kommunikation.
 • Lättare för barnen att ta till sig ny kunskap. 
 • Barnen får möjlighet att bearbeta sina känslor, erfarenheter och upplevelser.
 • Dramalek stärker barnens självkänsla och självförtroende.

                          

 Dramalekar för olika syften: 

 • Underhållning.
 • Trygghetsskapande.
 • Gruppstärkande.
 • Samarbetslekar.
 • Kroppspråkslekar.
 • Koncentrationslekar.
 • Impravisationslekar.
 • Scenskapande.
 • Sagor och berättande med handdockor, fingerdockor och små leksaksfigurer.
 Våra underbara Dennis och Lucy som är på bilderna hjälper oss också väldigt mycket!

Hej! Våra namn är Dennis och Lucy. Vi bor på musikförskolor Ålle-Bålle och hjälper till  fröknar att berätta sagor, lära barnen nya sånger, ramsor och danslekar. Det gillar vi jättejättemycket! Om vi får säga det själva så sjunger och dansar vi riktigt bra. Efter musiksamlingen leker vi tillsammans med barnen och det tycker vi är roligt! Vi trivs alldeles mycket bra tillsammans och lär oss mycket av varandra. Hälsningar från Dennis och Lucy."

Bild- och formskapanande

Skapande aktiviteter  är kännetecknande för vår verksamhet. Genom skapande kan barnen uttrycka sig, bearbetar intryck, förstå och kommunisera med sin omvärld. Hos oss får  barnen  rika möjligheter till skapande aktiviteter, varierande och spännande  saker och material återvinningssaker och även naturmaterial från skogen. Allt detta  ger inspiration och får barnen känna skaparglädje med många sinnen. Våra barn får pröva olika konstnärliga tekniker redan i tidiga åldrar.

Vi värdesätter och uppmuntrar barnens skapande som pågår spontant varje dag och handlar mycket om glädjen att må, rita, klippa, klistra , pyssla i stunden. Vi uppmuntrar barnen till fritt skapande där de själva får tänka ut vad de vill göra  Ofta skapar  barnen till musikinre som kan väcka inre bilder av vad som skulle kunna hända på pappret. Oftast arbetar vi kring något tema eller projekt, t.ex. Årstider, ,Mina känslor, Sagoäventyr m.m. där samtal och reflektioner fördjupar barnens lärande och förståelse för olika sammanhang. Allt detta främjar barnens kreativitet, fantasi, skapande- och uppfinningsförmågor samt finmotorik. Att skapa  något som är unikt för en själv ger stor glädje och stärker barnens själkänsla (Jag kan!)ch förmåga att tro på sig själv. 

Vi har flera utställningar i verksamheten under året. Då bjuder vi in alla föräldrar, syskon och övrig släkt för att titta på barnens konstverk. 

Kultur för barn

Vår strävan är att bevara den traditionella kulturen för barn där välkända barnvisor, sång- gamla ring- och rörelselekar, rim och ramsor, folk- och klassiska sagor gått i arv. Med sånger, danser och musik följer vi årets traditioner, firar våra högtider och håller  traditioner vid liv.

Det är viktigt för oss att ge barnen möjligheter att bekanta sig med kulturliv i Hallstahammar och Västerås och erbjuda flera kulturupplevelser utanför verksamheten. Det kan vara besök på biblioteket, barnteater, konsert, Västerås konstmuseum, Vallby Friluftsmuseum där barnen får uppleva kulturhistoriska miljöer.