Föräldrasamverkan


Daglig kontakt

Vi strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet och värnar  om den dagliga kontakten med vårdnadshavarna både när de hämtar och lämnar sina barn. Då kan vårdnadshavarna meddela om vad som hänt hemma på morgonen som kan påverka barnet under dagen.  Pedagoger kan beräta om hur barnets dag har varit och vad som hänt på musikförskolan under dagen. Det är viktigt för oss att vårdnadshavare är delaktiga och har insyn i vår verksamhet. Därför får de både muntlig och skriftlig information om sina barn genom olika informationskanaler såsom föräldratavlor, musikförskolans sajt, den digitala föräldragruppen. I dagrapporten och veckobrev berättas det om vad som händer i verksamheten och vad som ska komma.  All viktig information som berör alla vårdnadshavare delges både i digital form och i form av informationsblad. 

Utvecklingssamtal

En gång per termin erbjuder pedagogerna ett individuellt utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande.Gemensamt med vårdnadshavare upprättar vi barnets  
utvecklingsplan samt  kommer fram till hur vår samverkan kan gynna barnet. Inför utvecklingssamtalet får vårdnadshavare frågor att förbereda sig med. Vid behov möter vi vårdnadshavare fler gånger för att följa ett barns utveckling. 

Föräldramöte

I början av hösten  bjuder vi in till föräldramötet. Här får vårdnadshavare reda på mer om vår verksamhet, pedagogiska mål, handlingsplaner, vad som planeras under läsåret, hur barngrupper fungerar m.m. Föräldramötet är även ett bra tillfälle att lära känna de andra  föräldrarna.

Föräldraforum

En gång per termin  erbjuder vi föräldraforum där föräldrarepresentanter, pedagoger och rektor träffas för att diskutera frågor som rör barnen samt  praktiska frågor som utformning av lekgården, innemiljön, utflykter m.m  Här diskuteras även frågor som rör verksamhetsutveckling och vårt systematiska kvalitetsarbete. Forumet ska ta till vara föräldrarnas delaktighet i musikförskolor. 

En dag på musikförskolan 

Vi  uppskattar engagerade föräldrar som gärna vill ha en inblick i barnens vardag och det går bra att få vara med i verksamheten en dag. När barngrupper ska på utflykt eller på museumbesök är det extra uppskattat att få hjälp av föräldrar.
 
Andra aktiviteter

Några gånger per läsår bjuder vi in vårdnadshavare till någon rolig aktivitet tillsammans med barnen, till exempel julpyssel, Luciafirandet, vårpicknick, förskolans dag, kulturdagar, avslutningsfest.  Då får man också tillfälle att träffa de andra föräldrarna.
Alla är varmt välkomna!