Friska och glada barn
 

Vi  har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil  och god inom- och utomhusmiljö för våra barn. 
 

Hygien

Det är mer eller mindre omöjligt att helt undvika infektioner hos förskolebarn. Men bra hygienrutiner kan hindra smittspridning:

 • Vi har mindre barngrupper.
 • Vi tvättar händer när de är synligt smutsiga,  efter blöjbyten,   toalettbesök, efter att vi varit utomhus, när vi har klappat djur,  innan vi äter eller hanterar mat, när man snutit sig.
 • Vi använder  pappershanddukar, engångshandskar- och tvättlapar, engångsunderlägg per varje blöjbyte och flytande tvål.
 • Vi  desinficerar händerna efter avslutat blöjbyte.
 • Skötbädden desinficeras efter varje blöjbyte.
 • Vi försöker vistas mer mer tid utomhus. 
 • Vi undviker att barnen använder napp. (Barn suger gärna på varandras nappar).
 • Varj barn har sin ha egen madrass, kudde och filt.
 • Vi lär  barnen att undvika gnugga sig i ögonen, peta i näsan eller stoppa fingrar i munnen. 
 • Vi lär barnen att tvätta händerna på rätt sätt - 10-10 Tvätta-torka-metoden.
 • Vi lär  barnen att nysa/hosta i ärmen.
 • Vi vädrar rum varje dag.
 • Vi har bra städrutiner och bra ventilation.


Utevistelse och naturen

Barn håller sig friskare om de är ute i friska luften och får bort ”springet i benen”varje dag. Vi  behöver dagsljus för att få D-vitamin och för att sänka stresshormoner i blodet. För  infektionsutsatta förskolebarn minskar utomhusvistele  spridningen av virus. Barn rör sig mer ute som i sin tur kan minska risk för övervikt, de får bättre aptit, bättre  sömn och blir piggare. Genom att vara ute förebygger vi även  allergier - när alla barn är ute  får vi då  möjlighet att vädra förskolans rum ordentligt.

Vi är ute nästan varje dag men vi går inte ut  när det är 30 gradar kallt eller  när det regnar och blåser starkt. Det ska vara lustfyllt att vara ute men med en stark vind och regn så tycker inte heller barnen att det är kul att vara ute. Det blir inte lika lång utetid kalla vinterdagar som en sommardag. Ibland blir det en kort stund för de allra minsta. 

Det finns så mycket forskning som visar att utevistelse, grön närmiljö och natur är bra för barnens hälsa och inlärningsförmåga. Det är mycket viktigt  att ge tid till mycket fri lek ute-  barn behöver få utlopp för sin upptäckarlusta på egen hand. Våra musikförskolor och den pedagogiska omsorgen  har en mycket fina och inspirerande lekgårdar där barnen kan springa, klättra, gunga, cykla, jobba i sandlådan m.m. 

Det är viktigt för oss pedagoger att erbjuda barnen rika och varierande naturupplevelser i olika sammanhang. Vi utnyttjar och tar tillvara på naturområden som finns i närheten. Ofta går vi  på utflykt till skogen som inbjuder till upplevelse med alla sinnen, utforskande, lärande och kreativitet. I skogen får barnen upptäcka och uppleva växter, fåglar,  djurliv; följa livet i naturen och årstidernas växlingar: samla växter och annat naturmaterial för sitt skapande arbete och   uttrycka sig på ett friare sätt. Det går också utmärkt att  ta naturen till hjälp för att leka och lära matematik och nya ord. Barnen får också förståelse för hur sårbar naturen är och lär sig att ta hand om vår natur och miljö. 

Musik följer med oss! Vi sjunger visor om årstider, djur, fåglar, blommor, träd m.m. Vi upplever även naturens musik och ljud som fågelsång, vindsus,  lövsus och övriga  ljud som finns i skogen. Det är så skönt att sitta under ert träd och bara lyssna på trädets ljud och känna lugn och ro. Ofta använder vi pinnar och trädets bark  som rytminstrument genom att slå dem mot varandra. Ibland tar vi med oss våra små rytminstrument för att ackompanjera skogens musik! 


Lämna dem i ro

Musik: Leif Lundberg

Myran i sin stak, ekorren på gren,

sländan på sitt strå, ödlan på sin sten,

spindeln i sin nät, masken i sii land,

igelkott i häck, grodan på sin strand,

fågelägg i bo: lämna dem i ro!

Smitta i förskolan


Infektioner är helt naturliga i förskoleverksamhet och kan inte behandlas bort.  Förskolebarnen drabbas oftare för att de smittar varandra.
 

Detta text som är skriven av Kerstin Werner, barnhälsovårdsöverläkare i Västmanland, kan underlätta för  förälder att avgöra hur länge ditt barn ska vara hemma från verksamheten  i samband med sjukdom.

Textet baserad på Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan.

Eftersom de yngsta barnen ännu inte hunnit utveckla immunitet mot så många sjukdomar är det mycket vanligt med infektioner i förskoleåldern. De yngsta förskolebarnen är mest sjuka, stora grupper innebär mer sjukfrånvaro medan mycket utevistelse minskar antalet infektioner. Man vet också att barn som utsätts för tobaksrök i hemmet drabbas av mer infektioner i luftvägarna.

De flesta infektionerna är virusutlösta och behöver inte behandlas, men det är viktigt att föräldrar och personal vet när barnet behöver vara hemma på grund av sin infektion. Dessa riktlinjer kommer från Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan.


En allmän regel är att barnet ska ha gott allmäntillstånd, alltså orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.


Feber

Grundregeln är att barnet bör ha ett feberfritt dygn utan febernedsättande medicin hemma innan det återgår till barngruppen, speciellt gäller det efter en längre feberperiod.


Diarré/kräkningar

 Barnet kan komma tillbaka när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Vid ovanligt besvärliga utbrott av magsjuka kan förskolan samråda med sin kontakt-BVC.


Höstblåsor

Virusblåsor i munnen, ofta också i handflator och under fötterna. Sällan feber. Allmäntillståndet avgör om barnet behöver vara hemma.


Springmask

Ger klåda i stjärten, oftast nattetid. Barn med synlig mask ska behandlas med maskmedicin, men behöver inte vara hemma från förskolan.


Streptokockinfektioner - halsfluss, scharlakansfeber (feber, halsont, ev rödprickigt utslag orsakat av streptokockbakterier)

Barnet är smittfritt efter två dygns antibiotikabehandling.


Impetigo (svinkoppor) - (streptokockinfektion i huden)

När sjukvårdspersonal bedömt att barnet har impetigo ska barnet vara hemma så länge såren är fuktiga.


Vattenkoppor

Eftersom det allmänt är bättre att få vattenkoppor i förskoleåldern än senare i livet, och man smittar redan ett par dagar innan utslaget kommit är det allmäntillståndet som avgör när barnet behöver vara hemma.

Ögoninflammation

Är oftast självläkande inom en vecka. Hemma från förskolan om ögonen är så variga att man ofta behöver torka eller tvätta ur dem.


I Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan finns dels allmän information om infektioner och hygienrutiner, dels utförligare information om symtom, smittspridning och när barnet behöver vara hemma vid olika sjukdomar.

För mer information se:
www.socialstyrelsen.se
www.ltv.se
www.1177.se
 

Stanna hemma eller gå till verksamheten?

 • Barnets allmäntillstånd avgör - barnet ska orka delta i aktiviteter.
 • Barn med hosta som håller barnet vaket hela nätterna ska    stanna hemma.
 • Barn med feber ska stanna hemma.
 • Efter kortvarig infektion kan barnet gå till verksamheten när han/hon mår bra.
 • Efter långvarig infektion med feber och sängliggande behövs ofta en feberfri dag hemma.
 • Vid svårare infektion med antibiotikabehandling kan barnet behöva stanna hemma längre.
 • Om barnet varit sjuk en längre tid och det är dags att gå tillbaka till musikförskolan  kan det vara bra att låta barnet vara hos oss bara några timmar de första dagarna.

Kontakta läkare:

Öronont

 • Hos barn över två år som inte går över på två till tre dygn.
 • Barn under två år som är skrikigt, irriterat och har symtom som förvärras när man lägger barnet ner och om det ej blir bättre inom 24 timmar.
 • Om det rinner från örat.

Halsont

 • Med allmänpåverkan eller symtom i över en vecka.
 • Med svåra smärtor vid sväljnig.
 • Feber mer än fyra dygn.
 • Sår i näsöppningarna eller runt munnen.

Hosta

 • Med andningsbesvär.
 • Feber 38,5 eller mer i över fyra dygn.
 • Tjockt, gulgrönt slem i mer än en vecka.
 • Hosta som varar mer än tre till fyra veckor.

Ska jag hämta mitt barn när det blir sjukt under dagen?

Ja, om ditt barn är i verksamheten och blir sjukt ska du hämta honom/henne. Förskolans verksamhet bygger på att barnen är friska när dedeltar i aktiviteter. De flesta barn mår bäst av att vara hemma när de är sjuka eftersom de inte orkar att delta i artiviteter. 

Tänk på att vi alltid ska kunna nå er föräldrar. Meddela om ni inte finns på vanliga telefonnummer. Det är bra om ni kan hämta barnet snabbt om vi ringer er för att ert barn är sjukt. Barnet mår då dåligt och behöver komma hem och vila i lugn och ro.

Läs gärna: