Förskoledags?!

Inför inskolning

Tiden går fort och det är dags för ditt barn att börja på förskola. Det är naturligt att ni föräldrar oroar sig inför förskolanstarten. Det är ju ofta är den första separationen, då barn och föräldrar ska vara ifrån varandra under en längre tid. Det är inte alltid  så lätt varken för barnet eller föräldern.

Under inskolningen ska barnet lära sig att känna tryggt  utan sin mamma och pappa i den nya miljön och med de nya människorna. Och  föräldrar sska i känna sig trygga med pedagoger och verksamheten.

Det behövs därför förberedelser för att klara av denna nya situation:

  • Det är viktigt att ha en positiv inställning till förskola. Försök hålla oron för sig själv eftersom den lätt kan smitta av sig på barnet.Visa för barnet att  förskolan är ett bra ställe där händer roliga saker och allt kommer att gå bra. 
  • Besök gärna en öppen förskola tillsammans med barnet så att barnet känner sig trygg i att umgås med jämnåriga.
  • Det kan vara bra att några dagar innan inskolningen vara på vår lekgård och leka. Barnet kan börja vänja sig till musikförskolans miljö.Tala om för barnet att det är här hon/han ska vara på dagarna och leka med sina kompisar medan mamma och pappa studerar eller jobbar.
  • Det är också bra att öva barnet i att vinka "hej då" till dig som förälder genom att låta släkt eller nära vänner passa barnet.  Så lär sig  barnet att du kommer tillbaka.

Det är olika hur barn reagera vid inskolning: vissa barn börjar på en gång leka  med andra barn,  vissa är mer oroliga.  Men du som förälder ska vara  tydlig, konsekvent och visa trygghet. Då blir  inskolningen en bra start för alla.
 

Så här går inskolningen till

Alla barn är olika och det skiljer från barn till barn hur lång inskolning som behövs för att barnet ska känna sig tryggt i verksamheten.Vi pedagoger utgår alltid från barnets behov och  varje inskolning ser olika ut. Det viktigaste är att starten blir så trygg och harmonisk som möjligt.


Vi börjar alltid med en välkomsthälsning till första inskolningsdagen via telefon och bokar ett inskolningssamtal  med  föräldrar. Tillsammans planerar vi  inskolningen för ditt barn. Berätta för oss om hur just ditt barn är, hur han/hon  brukar reagera i olika situationer, vad som är viktigt för att han/hon ska känna sig trygg.
Var inte blyg för att ställa frågor och­ berätta om dina egna rädslor. Vi i sin tur berättar om vår verksamhet och våra förväntningar. Föräldrarna får skriftlig information om verksamhetens rutiner, vad barnen behöver ha med sig, telefonnummer och scheman. Föräldrarna ska även fylla i en pappersblankett  barnets eventuella svårigheter, allergier, vad barnet gillar, om barnet behöver hjälp att äta, inte kan gå än och övriga speciella behov.

Inskolningsperiod är individuell och beror på barnets ålder, mognad och tidigare kontakter med andra barn och vuxna. Vanligen brukar inskolningsperioden ta cirka två veckor. Vi utser en pedagog som blir särskilt ansvarig för ditt barn. Denna pedagog ska erbjuda tröst och hjälp när du som förälder inte är med sitt barn. Anknytningen till denna pedagog  är mycket viktigt för att barnet ska känna sig tryggt.

De första dagarna på inskolningen stannar barnet tillsammans med föräldern kortare stunder i verksamheten. Föräldern är då tryggheten i en ny miljö för barnet och får sitta lite avsides och  bara se på medan den ansvariga pedagogen ska ta hand om barnet, ”flörta in sig” och vinna barnets förtroende. (Det är alltså inte som på öppna förskolan, där du själv förväntas delta och se till att ditt barn har roligt.)  Det är helt­ normalt att barnet är avvaktande i början. Så småningom börjar barnet ta för sig mer och undersöka­ miljön och de nya­ människor som finns i­ närheten. Nyfikenheten ­brukar vara en stark drivkraft. Så småningom förlängs vistelsetiden och när barnet blivit van med oss får föräldern gå ifrån, till att börja med kortare stunder, sedan längre.

På fjärdje dagen brukar det vara dags för den första separationen om allt har fungerat som det ska. Ofta stannar föräldrarna på musikförskolan men är i ett annat rum.  Vi  provar först en kortare stund runt en kvart eller tjugo minuter.  Om barnet gråter kommer föräldrarna ut annars fortsätter vi en stund till.

På femte dagen äter barnet lunch med de andra barnen i musikförskolan. Steget därefter är att barnet får vara med och vila efter lunch. Fungerar allt så deltar barnet de sista inskolningsdagarna i vår  ordinarie verksamhet. För de allra flesta barn går inskolningen mycket bra. De tycker det är roligt att börja i musikförskolan!
 

Vår Välkommensång

                     Välkommen  (barnets namn.) Hej på dig!

                                  Vi sitter här och sjunger.

                                Det är så fint att du är här,

                                   Så vi kan säga goddag!

                                      
                     Välkommen (barnets namn.)! Hej på dig!

                                Vi sitter här och klappar!

                               Vi är så glada - du är här!
                                 Vi hoppas du mår bra!Att vinka hej då  

Det är ganska vanligt att det, även om inskolningen och den första ­tiden har gått bra, dyker upp ­perioder när barnet är ledset vid lämning på förskola. Många experter menar dock att långa avsked gör inte separationen lättare.


Avdramatisera ett laddat avsked genom att inte visa din egen oro för hur det ska gå. Det är viktigt att du som förälder inte blir tveksam och visar att ”nu ska jag gå och du ska stanna kvar här och ha roligt med dina kompisar”. Lämna sedan över barnet till pedagogen för att visa barnet att förskolan är en trygg plats. I de allra flesta fall börjar barnet leka med andra barn en stund efter att föräldern gått.

Efter ett jobbigt avsked brukar vi höra av oss till föräldrarna när barnet slutat gråta för att berätta att nu är ditt barn lugn och glad igen.

 

Uppföljningssamtal

 
Efter några veckor har vi ett uppföljningssamtal där vi pratar om hur inskolningen gick och hur det är nu.


Barn saker som alltid bör vara hos oss:

  • Ett par ombyte kläder (underkläder, strumpor, byxor och tröja).
  • Napp om barn önskar.
  • Gosedjur eller snuttefilt om barn behöver.
  • Innetufflor om så önskas.
  • Regnkläder.
  • Gummistövlar.