Organisation


Våra verksamheter har bara en avdelning med 
barn i åldrarna 1-5 som år indelade i 3 åldersgrupper. Alla barngrupper har namn efter de mest kända klassiska kompositörerna:
Mozart för barn 1-2 år.
Vivaldi för barn 3-4 år.
Beethoven för barn 5 år.

Större delen av dagen är barnen indelade i mindre grupper för att vi ska kunna tillgodose varje 
barns individuella behov.  

Rektor


Marina Katchinskaja.
Filosofie magister i musikpedagogik/
inriktning musikterapi. Utbildad vid Kungl.Musikhögskolan (KMH).
 

Pedagoger


Vår arbetsgrupp består av engagerade, kompetenta och medforskande  pedagoger som alla har förskollärar-  barnskötar- och annan pedagogisk utbildning.
 

Barnpilot

Marina Katchinskaja


Att vara barnpilot innebär framförallt att vara en lättillgänglig resurs  i frågor om vilka hjälp- och stödinsatser som finns för barn och föräldrar i samhället.


Du som förälder får gärna vända dig till oss om du har funderingar kring ditt barn. Om vi inte kan hjälpa till, så kan vi råda dig  vart du kan vända dig för att få just den hjälp som behövs.