Välkommen in i musiken,

att känna glädjen i takt och ton!


Musik är kroppens språk.
Musik påverkar både kropp och själ.

Allt är möjligt i musik.


Musik är glädje!

Musik är en omedelbar konstart som går över alla språk och det krävs ingen speciell mognadsgrad för musikupplevelse.  Alla kan sjunga, improvisera och  uppleva musik.

Våga bara  göra detta!
 

Våra musikaktiviteter:

 • Musik- och sångsamlingar varje dag.
 • Rytmik.
 • Orkesterspel och improvisation.
 • Musiklekar. 
 • Musikgymnastik.
 • Vi tillverkar egna enkla rytminstrument.
 • Vi gestaltar musik i andra former, t.ex. målar till musik eller försöker bygga musiken med klossar.
 • Vi skriver egna låtar och sätter ihop sagor och musikaler.
 • Barnens konserter och framträdande för föräldrar.

Det är en stor tillgång att använda musik som ett pedagogiskt redskap för att att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i Förskolans Läroplan och Skollagen.
 

Varför är musik så viktigt för barn?

Musik stimulerar och stärker:

 • Barns språkutveckling, kommunikation och begreppsförståelse.
 • Barns kognitiva utveckling.
 • Kroppsuppfattning: grov- och fin motorik balans och koordination.
 • Barns sociala utveckling, socialt samspel.
 • Barns inlevelseförmåga och  förmåga till empati.
 • Självkänsla, jaguppfattning och identitet.
 • Koncentrationsförmågan,  inlärningsförmågan och uthållighet. Barnen lär sig lättare.
 • Barns nyfikenhet, fantasi och kreativa förmåga..
 • Barns emotionella utveckling och känslouttryck. 

Den allra viktigaste är att musik skapar glädje, upplevelse och gemenskap. Barnen har roligt och lär sig snabbare att följa instruktioner, de vågar prova nytt och möta utmaningar.


Musik har också ett eget värde då barnen får delta i aktiviteter där vi arbetar med musikgrunder: puls, takt, rytm och tillsammans får känna glädje i sång och instrumentspel.

Vi vill väcka och stimulera barnens musikintresse och lägga grunden till samt bygga upp musikkänslan och musikkunnandet hos barnen på ett så enkelt och naturligt sätt som möjligt.


Välkommen in i musiken!

Sången

om Ålle-Bålle

 
Svensk folk melodi


Uppe på fjället där bor det tre troll:Trollefar och Trollemor

och lilla Ålle-Bålle.

 

Böööööö!!!! säger
Trollefar.

Bööö!!! säger Trollemor.

Men den lilla Ålle-Bålle

säger bara Bö! 


Spela på glas


Ta fram sex glas och fyll dem med olika mängd vatten. Börja med mycket vatten i det första glaset och avsluta med lite vatten i det sista glaset. Om du slår med en sked på glasen så kan du höra att ju mer vatten det är i glaset ju lägre blir tonen.


Om du vill att det ska låta riktigt bra så kan du "stämma" glasen genom att minska eler öka vattenmängden. Det gör du lättast genom att ha en tillbringare med vatten bredvid dig. Prova dig fram!
 

Så här spelar du

Gubben Noak:

1-1-1-3-2-2-2-4-

3-3-2-2-1.

Så här spelar du

Blinka lilla stjärna:

1-1-5-5-6-6-5-

4-4-3-3-2-2-1.

Lycka till!