Pedagogisk omsorg

Varmt välkommen till pedagogisk omsorg

med musikinriktning Ålle-Bålle!Om du vill att ditt barn ska vistas i en mindre barngrupp kan du välja pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg är ett begrepp som finns i skollagen och är ett alternativ till förskola. Pedagogisk omsorg har funnits länge under begreppet familjedaghem. 


Vi erbjuder en trygg och kärleksfull barnomsorg i hemmiljö.
Musikförskolans  pedagog Zalina Malsagova  har aktivt valt att öppna upp sitt hem för barn som trivs  i en lugn hemliknande miljö med små barngrupper.

Vår  pedagogiska omsorg  ligger nära Nibbleskolan. Vi  har en stor och  härlig trädgård med mycket grönska och plats för olika lek och spring. 


Vi tar emot barn mellan 1 och 5 år och har plats för 10 barn uppdelade i två  grupper efter ålder:

  • Bellman för barn 1-3 år.
  • Vivaldi för barn 3-5 år.
Barnen får även regelbundet vara med i större barngrupper på musikförskolan Ålle-Bålle. Genom gemensamma lekar, temaarbete, utflykter, traditiondfirande och övriga  aktiviteter  får barnen på så vis lära sig att känna samhörighet i en större grupp.

Den pedagogiska omsorgen Ålle-Bålle har samma musikinriktning- och pedagogik som musikförskolor Ålle-Bålle. Vi följer Läroplanen för förskolan, reviderad 2016 samt  musikförskolans arbetsplan, regler, rutiner och  pedagogiska veckoplaneringar. 

Vi har ett ett gemensamt föräldramöte på musikförskolan Ålle-Bålle i Hallstahammar. 

Vi lagar mat i vårt eget kök och följer den gemensamma matsedeln. 


All information på hemsidan gäller både musikförskolor och den pedagogiska omsorgen Ålle-Bålle.


Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vår verksamhet. Ring oss gärna för att komma överens om tid för besöket.

Telefon: 076 2306084.
E-post: musikterapi.muza@gmail.com

 

Hjärtligt välkomna!

Adress:


Nibblegatan 23,
734 32 Hallstahammar.

Öppethållande


Verksamheten har öppet efter föräldrars arbetstid, inom kl. 06.30-18.30. 

Under sommaren och under jul-/nyårshelgerna då barnantalet är lågt har vi sammanslagen verksamhet med musikförskolan Ålle-Bålle i Hallstahammar. 

Vi har två  kompetens-utvecklingsdagar för  pedagoger  per år. Under dessa dagar har vi stängd. Datum meddelas i god tid.

Pedagoger


Zalina
Pedagog med estetisk inriktning & Husmor.

Ibtisam
Barnskötare med modersmålsstöd i somaliska.