Portfolio - barnets pärm
 
Vi arbetar med portfolio d.v.s.varje barn har en egen pärm byggd på pedagogisk dokumentation som synliggör barnets utveckling och lärande  från den första dagen på musikförskolan  fram till den dagen barnet slutar. Varje barns portfoliopärm innehöller fem rubriker utifrån områden i läroplanen: 
  • Jag och min familj.
  • Mina kompisar.
  • Mina känslor och tankar.
  • Mitt lärande.
  • Mitt skapande.
Pärmen innehåller dokumentation kring inskolning  (hur gick det  att första gång äta och sova på musikförskolan), barnets  handavtryck, målningar, bilder, intervjuer o.s.v. Pedagogernas berättelser och observationer finns också med i pärmen. Barnen själva väljer vilka bilder och teckningar som de tycker är viktiga att de finns i deras pärmar.  Pärmarna finns tillgängliga för barnen - de kan när som helst  titta i sin pärm, följa och refleektera tillsammans med pedagoger kring sitt kunnande och lärande.

Portfolion är främst till för att bekräfta barnets lärande. Barnen ska stolt visa upp sina portfoljer, vad de kan och vad de är bra på. Därför är det viktigt att innehållet är positivt och stärker barnets självförtroende och självkänsla. 

Portfolio är ett konkret underlag att prata kring i utvecklingssamtalet och lämnas till vårdnadshavare när barnet slutar på musikförskolan.