Förskolechef


Marina Katchinskaja.
Filosofie magister i musikpedagogik/
inriktning musikterapi. Utbildad vid Kungl.Musikhögskolan (KMH).

Pedagoger i Västerås

Rekrytering pågår!

 

Pedagoger i
Hallstahammar

 
Anne-Marie
Förskollärare, utbildad vid Örebro universitet.
 
Sazgar
Fritidspedagog med estetisk inriktning & Husmor.
 
Tajir
Barnskötare med modersmålsstöd i somaliska.
 
Shokhan
Barnskötare med  modersmålsstöd i kurdiska och arabiska.
 

Barnpilot

 

Marina Katchinskaja


Att vara barnpilot innebär framförallt att vara en lättillgänglig resurs  i frågor om vilka hjälp- och stödinsatser som finns för barn och föräldrar i samhället.


Du som förälder får gärna vända dig till oss om du har funderingar kring ditt barn. Om vi inte kan hjälpa till, så kan vi råda dig  vart du kan vända dig för att få just den hjälp som behövs.